Hur känns det att få en känning? Varför får man känningar, vad kan man göra för att undvika dem och hur ska man agera när blodsockret sjunker för lågt?

Här på känningkollen finns svar på dessa frågor och mycket mer, till exempel varför det är så viktigt att undvika lågt blodsocker.

Den som känner sig orolig för eller upplever problem med känningar bör alltid kontakta sin läkare eller diabetessköterska.Symtom på känning kan vara:

Yrsel • Darrig • Trötthet • Hunger • Synstörningar • Irritation
• Ökad puls • Svettningar • Svaghet • Vaknar på natten