När man får känning bör man i första hand äta druvsocker. 1⁄2-1 bit druvsocker (Dextrosol ca 3g) per 10 kg kroppsvikt höjer blodsockret med mellan 2-4 mmol/l. Observera att blodsockret inte stiger snabbare för att man äter mer och att effekten av enstaka druvsockerbitar snabbt klingar av med risk för ny känning om inte mer långverkande kolhydrat tillförs. Det kan också vara bra att sätta sig ned och ta det lugnt en stund. Om det inte skett någon förbättring efter 15-20 minuter bör man ta samma mängd druvsocker igen. Vid utebliven effekt bör man kontakta sjukvården.

Akut hypoglykemi/insulinkoma

Om blodsockret blir för lågt finns det risk att man förlorar medvetandet och hamnar i en så kallad insulinkoma. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus.

Behandling av ej fullt vaken person1:

1. http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5ll/22.-akut-hypoglykemi-(l%C3%A5gt- blodsocker)-13754785

OBS! Ge aldrig insulin till en person med symtom på känning

Är personen medvetslös ska den placeras i framstupa sidoläge tills ambulansen kommer. Även vid kramp ska personen läggas i framstupa sidoläge samt att andningsvägar ska hållas fria.

Den som känner sig orolig för eller upplever problem med känningar bör alltid kontakta sin läkare eller diabetessköterska.