Det är viktigt att försöka hålla blodsockernivån jämn för att må så bra som möjligt och minska risken för följdkomplikationer. I de flesta fall brukar personer med diabetes kunna kontrollera en känning, men många kan uppleva rädsla för att blodsockret ska bli så lågt att man förlorar medvetandet och drabbas av insulinkoma. Att leva med både för höga och för låga blodsockervärden kan på sikt göra skada på kroppens organ, därför är det bra att sträva efter ett jämnt blodsocker.

För personer med diabetes är rädslan för känningar alltid närvarande. Detta leder till att allt för många undviker att utöva sport, resa eller gå på fest, eftersom det kan leda till instabila blodsockernivåer. Men det behöver inte vara så.

Träning

Precis som för alla andra personer är motion och fysisk träning viktigt även för personer med diabetes. Rädsla för lågt blodsocker gör att vissa undviker eller gör avbrott i sin träning. Läs mer om träning och diabetes på Ung Diabetes hemsida.

Studier/arbete

Lågt blodsocker kan försvåra studier och arbete. Detta beror både på att symtomen vid en känning kan vara så påfrestande att man behöver göra avbrott under dagen samt att nattliga känningar kan leda till trötthet.

Minskade insulindoser

Oro för lågt blodsocker och rädsla för återkommande känningar kan leda till att man ändrar sin insulinbehandling t.ex. genom att hoppa över en insulindos eller att minska på insulindosen.


Hälsoaspekter

Lågt blodsocker är ett av de största hindren på vägen mot en bra blodsockerkontroll. Patienter med dålig blodsockerkontroll löper ökad risk för följdkomplikationer.

Utdragna kännningar med medvetslöshet som följd är farliga. De kan orsaka hjärnskador och i värsta fall leda till döden. Det beror på att hjärnan behöver socker som energikälla, men bara kan lagra en sockermängd som räcker till för några minuter.

Hos personer som haft diabetes under många år kan varningsymtomen för känningar vara försvagade. Denna nedsatta förmåga att uppfatta känningar kallas hypoglykemisk omedvetenhet. Fenomenet kan också uppstå hos personer som har många återkommande, lindriga känningar. Detta medför att man direkt får symtom kopplade till energibrist i hjärnan såsom trötthet, slöhet, nedsatt tankeförmåga, nedsatt inlärningsförmåga och initiativlöshet. Detta leder till att man inte åtgärdar känningen adekvat varpå den förvärras och kan leda till medvetslöshet och kramper.

Den som känner sig orolig för eller upplever problem med känningar bör alltid kontakta sin läkare eller diabetessköterska.