Känning kan även benämnas som hypoglykemi eller lågt blodsocker. Känning inträffar när blodsockret sjunker under 4–3,5 mmol/l.

Oftast beror en känning på att balansen mellan mängden insulin och mängden mat blivit fel. Även träning och motion sänker blodsockret och detsamma gäller alkohol. Alkohol hindrar levern att producera socker och om man t.ex. konsumerar mycket alkohol under en kväll, utan att anpassa sina insulinnivåer, kan det nattliga blodsockret sjunka och sluta i en känning. Läs mer om diabetes och alkohol på Ung Diabetes hemsida.

Efter en känning är det vanligt att blodsockret stiger till höga nivåer. Det är en konsekvens av det man äter för att häva känningen samt att stresshormoner insöndras i blodet och höjer blodsockret.

Förebygg lågt blodsocker

Det kan underlätta med regelbundna måltider och att inte glömma bort att äta mellanmål. Genom att testa blodsockret lär man sig vilken mängd mat och vilken insulindos som behövs för att hålla blodsockret på en jämn nivå. Man behöver även lära sig hur blodsockret påverkas av olika situationer som t.ex. vid motion, stress och sjukdom.

Den som känner sig orolig för eller upplever problem med känningar bör alltid kontakta sin läkare eller diabetessköterska.