De flesta känner symtom på lågt blodsocker, eller känning som det också kallas, när blodsockret är lägre än 3,5 mmol/l. Detta varierar såklart från person till person och det gäller även symtomen. Varje person med diabetes kan ha olika symtom vid känning och de flesta lär sig med tiden att upptäcka sina egna. Det gäller dock att veta vilka tecken man ska vara uppmärksam på. Nedan finns en lista med de vanligaste symtomen.

Tidiga symtom inkluderar:

Om inte blodsockret höjs kan symtomen förvärras: